Fyllingsdalenhistorielag

Oversikt informasjon om

gårdene i Fyllingsdalen i historisk perspektiv

Gårdsbruk, anlegg og næringsvirksomhet før utbyggingen av Fyllingsdalen