Fyllingsdalenhistorielag

1811 Lynghaug

Gnr/Bnr: Gnr 23 Bnr 3

Skyldsaft i 1811.

1 1867 var her: 40 mål åker og eng. I 1959 var her: 50 mål dyrket jord, 30 mål kulturbeite, 65 mål skog, 60 mål utmark. Bruket ble nedlagt da utbyggingen tok til og lå omtrent der hvor Lynghaug skole ligger i dag.

Erik Andersen:

F. ca. 1752, d. 1815. Flyttet fra Hamregården til Lynghaugen i 1811. Gift med Pernille Pedersdatter Befring f. ca. 1746, d. 1833. Barn: Alle døde unge.

Kristian Ingebrigtsen:

F. 1794, d. 1872. Brorsønn til Erik Andersen. Fikk skøyte av Pernille Pedersdatter i 1818. Gift med Berta Olsdatter f. 1803, d. 1878. Barn: Pernille, Marta, Olina, Erik, Bertil, Henrik, Kristian, Ingebrigt, Ola, Anna.

Erik Kristiansen Lynghaug:

F. 1826, d. 1898. Fikk skøyte i 1878 for kr. 4.000. Gift 2 ganger med henholdsvis Berta (Brita)Olsdatter Damsgård f. ca. 1830, d. 1869 og Gurine Olsdatter Øvretveit f. 1843, d. 1931. Barn 1 ekteskap: Kristiane, Kristian. 2 ekteskap: Kristian, Andreas, Ola, Berta, Edvard, Olina.

Kristian E. Lynghaug:

F. 1873, d. 1923. Fikk skøyte av moren i 1899 for kr. 10.000 og kår. Ugift.

Ola E. Lynghaug:

F. 1881. Bror til Kristian Lynghaug. Fikk skøyte av medarvingene i 1923 for kr. 15.000,- og kår til moren. Barn: Gunnvor, Alfhild.

Henrik Haukås:

F. 1911, d. 1947. Overtok bruket etter svigerfaren i 1947. Gift med Alfhild Lynghaug. Barn: Kari, Ove, Helga, Asbjørn.

Bilder

×
  Gårdene