Fyllingsdalenhistorielag

1837 Sælensminde

Gnr/Bnr: Gnr22 Bnr 7

OM BRUK 7 – SÆLENSMINDE

Skyldsatt i 1837.

I 1867 var her: 1 mål middels åker, engareal på 21 mål. I 1959 var her: 20 mål dyrket jord, 10 mål skog, 60 mål utmark. Bruket lå der hvor Spectrumbygget ligger i dag og ble nedlagt da utbyggingen tok til.

Jens Monsen Nedreås:

F. ca. 1814 i Lindås. Fikk i 1838 festebrev på temmelig hårde vilkår. Kjøpte bruket i 1865 for 200 Spdl. Gift med Anna Olsdatter Heltveit f. Ca. 1816. Barn: Ola, Johanna, Berge Mattias, Andreas, Martin.

Andreas Jensen Sælensminde:

F. ca. 1846. Fikk skøyte av moren i 1870 for 600 Spdl.

Ola Olsen Vaksdal:

F. 1835 i Samnanger. Kjøpte bruket i 1874 for 1090 Spdl. Gift med Anna Eriksdatter Vaksdal f. 1835. Barn: Cecilia, Edvard, Ola.

Lars Martinus Andreasen Løvaas:

F. 1848, d. 1923. Kjøpte bruket i 1877 for kr. 6.000. Gift med Eli Olsdatter Nyhaugen f. 1853. Barn: Andreas, Ola, Kristian, Laurits, Edvard, Maria, Anna.

Kristian Sælensminde:

F. 1881, d. 1947. Fikk skøyte i 1909 av foreldrene for kr. 8.000. og kår. Gift med Sigrid Ellingsen, f. 1883, d. 1956. Barn: Leif, Ellinor, Martha, Einar, Aslaug, Signe, Konrad, Kristoffer, Anna, Inga, Harald, Torvald.

Leif Sælensminde:

F. 1907. Overtok bruket i i 1946 etter faren. Gift med Aslaug Fanavoll f. 1913. Barn: Kjell, Reidun, Jarle, Ingjerd, Sigmund.

Bilder

×
  Gårdene