Fyllingsdalenhistorielag

1853 Mylandgard

Gnr/Bnr: Gnr 25 Bnr4

OM BRUK 4 – MØLLERGÅRDEN

Utskilt i 1853. 1 1867 var her: 1 mål ring åker, engareal på 14 mål. Dessuten var der “et lite vannfall hvor en hjulmølle drives”.

Rasmus Olsen:

F. 1817. Fikk skøyte av faren i 1853.

Jørgen Nilsen:

F. i Danmark. Kjøpte i 1859 bruket av Rasmus Olsen. Leide samtidig vannrettighetene for & Spdl om året. Bygget hjulmølle. Satte også opp en stampemølle som han leide bort.

Amund Bergesen Lervik:

F. 1838 i Meland. Kjøpte bruket i 1864 sammen med Johannes Gudmundsen Selvik. Var eneeier fra 1865. Gift med Malena Momsdatter f. 1849. Barn: Ingeborg, Berta, Berge, Andreas, Joakim.
Bruket og møllene ble i 1894 solgt til 3 byborgere for kr. 20.000. De solgte det i 1901 til Laksevåg kommune som trengte vannrettighetene for å sikre vannforsyningen.

Bilder

×
  Gårdene