Fyllingsdalenhistorielag

1886 Løvaas Haugen – “Minkfarmen”

Gnr/Bnr: Gnr 23 Brn 2

OM BRUK 2  NEDRE LØVAAS

Skyldsatt i 1886. I 1867 var her: 2 mål åker og engareal på 9 mål. Fra 1939 ble det drevet minkfarm har til utbyggingen tok til. Bruket lå omtrent der hvor Nebbestølen barnehage ligger i dag.

Andreas Ingebrigtsen:

F. 1799, d. 1849. Fikk festebrev på plassen i 1845. Gift med Kari Ivarsdatter Bønes f. 1807, d. 1877. Barn: Lars Martinius, 8 barn som døde unge.

Ivar Rasmussen Levås:

F. 1832, d. 1898 fikk skøyte i 1886 for kr. 400 Spdl. Gift med Anna Berentine Eriksdatter f. 1838. Barn: Rasmus, Ivar, Andreas 7 barn som døde unge.

Martinus Rasmussen Levaas:

F. 1843, var pakter for broren. Gift med Anna f. 1846. Barn: Sigurd, Agnes, Andreas, Konstance.

Andreas Iversen Løvaas:

D. 1918. Fikk bruket for kr. 8.000 i 1899 i skiftet etter faren. Ugift.

Anton Minde:

Fikk kjøpte bruket fra dødsboet etter Andreas Løvaas for kr. 26.500. Han solgte det videre i 1921 til T. Brommeland og 0. Hovland.
Johan Øvrebø: Kjøpte bruket i 1939 for kr. 30.000.

Bilder

×
  Gårdene