Fyllingsdalenhistorielag

1930 Kveldsol

Gnr/Bnr: Gnr 26 Brn 18

OM BRUK 18 — KVELDSOL

Utskilt fra bruk 3 i 1930. I 1959 var her 10 mål dyrket jord, 30 mål utmark.

Salomon Larsen:

Skilte ut bruket til seg og konen.
Lars Larsen: F. 1914. Tok over etter moren i 1946. Gift med Ester Nilsen. Barn: Svein, Olaf Mari.

Bilder

×
  Gårdene