Fyllingsdalenhistorielag

Historien

Gjordbrukssamfunnet i fyllingsdalen

Historisk utvikling på gårdene